Sunday, June 17, 2018

Letnie kursy angielskiego w Dublinie dla młodzieży 2018

Przyjmujemy ostatnie zapisy na letnie kursy angielskiego dla młodzieży w Dublinie - organizowane przez nas w tym roku już po raz ósmy. Program obejmuje przedpołudniowe zajęcia lekcyjne w małych, miedzynarodowych grupach prowadzone przez irlandzkich lektorów oraz zajęcia popołudniowe: gry, warsztaty, wycieczki. Wiek uczestnikow 12-18 lat. Ceny - od 150 euro za tydzień
Po więcej informacji zapraszamy na stronę http://www.yourenglish.ie/mlodziez
Równolegle z programem dla młodzieży odbywa się program dla dorosłych.
Dystans między miejscami w których odbywają się te dwa programy to 
800 metrów także serdecznie zapraszamy również rodziców z nastoletnimi dziećmi.Wednesday, May 24, 2017

Kursy angielskiego dla młodzieży w Dublinie - Lato 2017

Zapraszamy młodzież przebywającą na wakacjach w Dublinie latem 2017 na letnie kursy angielskiego - organizowane przez nas w tym roku już po raz siódmy. Program obejmuje przedpołudniowe zajęcia lekcyjne w małych, miedzynarodowych grupach prowadzone przez irlandzkich lektorów oraz zajęcia popołudniowe: gry, warsztaty, wycieczki. Wiek uczestnikow 12-18 lat. Ceny - od 125 euro za tydzien. Zapraszamy

Monday, May 18, 2015

Letnie kursy angielskiego dla dzieci i młodzieży w Dublinie

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież przebywającą na wakacjach w Dublinie latem 2015 na letnie kursy angielskiego - organizowane już po raz piąty. Program obejmuje przedpołudniowe zajęcia lekcyjne w małych, miedzynarodowych grupach prowadzone przez irlandzkich lektorów oraz zajęcia popołdniowe: gry, warsztaty, wycieczki. Wiek uczestnikow 12-18 lat. Ceny - od 125 euro za tydzien. 
Oprócz  kursu językowego i zajęć popołudniowych zapewniamy uczestnikom opcjonalny pobyt w irlandzkich  rodzinach goszczących, a także całodniowe sobotnie wycieczki.
Więcej informacji:

Letnia Szkoła Angielskiego w Dublinie
 

Letnie kursy angielskiego dla młodzieży Dublin 2015

Friday, February 27, 2015

St. Patrick's Day 2015ST. PATRICK’S DAY

 
Dublin kids watching the parade

St. Patrick’s Day commemorates St. Patrick, the patron of Ireland. We celebrate St. Patrick’s Day on March 17. It is a public holiday in Ireland.
On that day, the whole families go to see the parade, dressed up in green. You will see lots of green, white and orange flags and shamrocks painted on people’s faces and windows. 
Did you know that Saint Patrick was actually born in Wales? He studied religion to become a priest and then went to Ireland to teach people about God. There are many stories about St. Patrick. The most famous legend is that he drove all the snakes out of Ireland. 
To learn more about St. Patrick and his impact on Ireland you might want to visit these websites:
Now you are ready to take the quiz :-)


QUIZ:
1. St. Patrick was:
a)       a priest
b)       a knight
c)       a prince
 
2. According to the legend, which animals did he ban from Ireland?
a)       spiders
b)       snakes
c)       frogs
 
3. What do children wear on their tops on Paddy’s Day?
a)       a tie
b)       a bow tie
c)       a badge
 
4. What does Irish flag look like?
a)       three horizontal stripes of green, white and orange
b)       three horizontal stripes of white , green and orange
c)       three vertical stripes of green, white and orange
d)       three vertical stripes of white, green and orange
 
5. How many counties are there in the Republic of Ireland?
a)       26
b)       29
c)       32
 
6. The first pint of Guinness was brewed in
a)       XVII century
b)       XII century
c)       XIX century
 
7. Guinness is made from:
a)       water, brewer's yeast , barley , hops 
b)       water, hops and rye
c)       water, brewer’s yeast and oats
d)       water, brewer's yeast , barley , rye   

8. The current president of Republic of Ireland is:
a)     Mary Robinson
b)     Brian Cowen
c)     Michael D. Higgins
d)     Mary McAleese

CROSSWORD:

ACROSS→
1. A place when you can buy a drink and meet with your friends
4. One of the colours of the Irish flag
6. A green plant with three leaves, a symbol of Ireland
DOWN
1. St. Patrick studied to become a ________ .
2. A long animal with no legs
3. A lot of people marching together
5. We celebrate St. Patrick’s Day in the month of

_________

Answers to the quiz: 1a, 2b, 3c, 4c, 5b, 6a, 7a, 8c

Answers to the crossword: Across: 1 pub 4 white 6 shamrock    Down:  1 priest  2 snake  3 parade  5 March

Tuesday, January 6, 2015

Zapisy na poranne, wieczorowe i weekendowe kursy angielskiego rozpoczynające się w styczniu 2015

Przyjmujemy ostatnie zapisy na poranne, wieczorowe i weekendowe kursy angielskiego rozpoczynające się w styczniu 2015. Są wśród nich kursy Cambridge FCE, CAE i CPE, a także Business English oraz weekendowe i wieczorowe kursy ogólne na wszystkich poziomach zaawansowania - w tym niedzielny kurs 50+ dla początkujących.Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach osoby zainteresowane nauką prosimy o możliwie wczesną rezerwacje za pomocą strony szkoły angielskiego w Dublinie  lub telefonicznie pod numerem 0862289897. Zapraszamy też na kursy indywidualne (dowolne terminy) oraz zajęcia konwersacyjne w soboty po południu.

Thursday, January 1, 2015

Happy New Year!

W okolicach Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wielokrotnie składamy sobie życzenia. Kiedy ktoś po angielsku życzy nam szczęśliwego nowego roku, możmy odpowiedzieć np. używając jednego z wyrażeń poniżej:

►Happy New Year to you / yourself
►You too!
►Thanks, same to you!
►Happy New Year to you and yours (jeśli chcemy rozszerzyć życzenia na rodzinę tej osoby)

►Many happy returns (zwrot idiomatyczny, który możnaby spróbować przetłumaczyć w kontekście składania noworocznych życzeń jako "wielu szczęśliwych chwil"

Friday, June 6, 2014

List do urzędu


Czasami musimy napisać oficjalny list lub e-mail w odpowiedzi na urzędowe pismo albo po to żeby wyjaśnić jakąś sprawę. Sprawdzając i ćwicząc tę umiejętność w ramach naszych kursów angielskiego zauważyłam, że niewiele osób ma trudność z przedstawieniem swoich spraw. Natomiast często problem stanowi oficjalne i poprawne rozpoczęcie i zamknięcie listu. Są to elementy bardzo ważne, ponieważ mogą mieć wpływ na to jak nasz list zostanie potraktowany. Poniżej podam kilka przykładów na poprawne otwarcie i zamknięcie oficjalnej korespondencji, wraz z krótkim ćwiczeniem.
Rozpoczęcia:
I am writing to apply for… - często stosujemy otwierając listy, np. motywacyjne ubiegając się o konkretne stanowisko ( "a position of...")
I am writing to enquire about… - ta oraz kolejna formuła mają ogólny character i bardzo szerokie stosowanie – od listów do potencjalnych pracodawców poprzez korepondencję z urzędami aż po listy związane z obsługą reklamacji, odszkodowań etc.
I am writing to request further information about– jak wyżej
I am writing to make a complaint… - to bezpośrednia formuła otwierająca skargę lub zażalenie
Following our conversation over the phone… - to i kolejne otwarcie listu służą wprowadzeniu tematu, o którym z adresatem rozmawialiśmy telefonicznie. Częstym kolejnym elementem w tego typu zdaniu jest forma warunkowa „I would like to”
Further to our recent telephone conversation… - jak wyżej, przy okazji dodam, że takie otwarcie listu jest równoznaczne z polskim „w nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej”
I am writing in response to your letter/e-mail from…. - to standardowy sposób na rozpoczęcie odpowiedzi na list w dowolnej sprawie
 Zakończenia:
Please find …. enclosed - to bardzo często używana i prosta konstrukcja stosowana gdy chcemy zwrócić uwagę adresata na załączniki do listu lub e-maila.
I hope this issue can be dealt with in a timely manner. oficjalny sposób na zamknięcie listu, w którym grzecznie choć dobitnie sugerujemy sprawne załatwienie naszej sprawy
A prompt reply to this e-mail would be appreciated. – to i kolejne zdanie są prośbami o szybką odpowiedź
I would be most grateful if you could respond to these queries swifty.  – jak wyżej
I look forward to hearing from you.  standardowe zamknięcie listu, po którym następuje pożegnanie w rodzaju Kind Regards, Your sincerely etc.
Ćwiczenie:
Proszę wstawić brakujące zdania w krótkim e-mailu adresowanym do Welfare Office w sprawie wstrzymania wypłacania zasiłku na dziecko w związku ze zmianą adresu, o której urząd nie został, jak twierdzi, poinformowany. Z sześciu opcji w ramce nad tekstem (a-f) proszę wybrać pięć i użyć ich w odpowiednich lukach w tekście.


(a) Following our conversation over the phone
(b) Please find
(c) I am writing to apply for
(d) Kind regards,
(e) I hope this issue can be dealt with in a timely manner
(f) Dear Mr Mc Carthy
 

(1)  __________________ (2)_________________________________ I am sending you a proof of address for my stay in Dublin from January 2012 onwards. As advised by your helpline the child benefit was put on hold due to an invalid adress in your records. (3) ________________the scanned gas and electricity bills with my name on them enclosed to this e-mail. The utility bills confirm the address, at which my family and I live at present. I would appreciate if you could update your records accordingly and (4)________________________
(5)_____________,
Marcin Nowak

 
blogcatalog